[:nl]Indesign vertalingen en dtp Ests[:en]Estonian translations and typesetting[:]

[:nl]

Vertalingen, dtp, conversie, tekstwissels en opmaak

Wat kan de Typesetter voor uw Indesign vertalingen en dtp Ests betekenen?

Vertaling

De Typesetter verzorgt uw Estse vertaling als deze nog niet geregeld is. Als onderdeel van Vertaalbureau All Translations kunnen we u vertalingen in bijna alle talen leveren en tegen een redelijke prijs!

Als u de Estse vertaling van Indesignbestanden van ons afneemt, leveren we u de tekstwissel in Indesign GRATIS! Informeer via mail info@typesetter.nl of bel 06 5064 8007.

Conversie

De Typesetter converteert uw Estse (gescande) pdfbestanden naar bewerkbare Indesignbestanden. Wij zorgen ervoor dat het bestand geschikt is voor de drukker of voor digitaal gebruik.

Zetwerk

De Typesetter maakt gebruik van gelijkende lettertypes voor het Ests. Het resultaat lijkt hierdoor op de originele tekst. De opmaak van uw boeken, catalogi, brochures, handleidingen, etiketten en visitekaartjes ziet er verzorgd uit!

Er zijn twee mogelijkheden om het bestand voor de drukker af te leveren. Wilt u misschien nog iets veranderen? Dan maken wij er (EPS) lettercontourformaat van en plaatsen de Estse tekst als illustratie.

Het bestand is definitief? Dan maken wij een Certified PDF. In beide gevallen heeft u geen last van ontbrekende lettertypes! [:en]

Conversion, translations, character outline, DTP and typesetting

What the Typesetter has to offer for your Estonian typesetting?

Translation

The Typesetter can also supply Estonian translations if these have not already been arranged. As a division within translation agency All Translations, we can offer you almost every language at a reasonable price. Your time is precious, and we won’t waste a second!

If you have an Indesign file that needs translating, we can offer you dtp for free!
Email to info@typesetter.nl or call +31 50 535 2587 for further information

Conversion

The Typesetter converts your Estonian (scanned) pdf files and imports it into Indesign and/or Illustrator.

Typesetting

The Typesetter employs equivalent typefaces for Estonian. Consequently, the result resembles the original text. The layout of your books, brochures, manuals, labels and business cards will look smart and professional!

There are two options for delivering the file to the printer. Do you want to be able to make changes? We will create an outline format (EPS) file and insert the Estonian text in the form of an image.

Is the file final? We create a Certified PDF. Both options avoid possible problems with missing fonts! [:]