[:nl]Indesign vertalingen en zetwerk Tigrinya[:en]Tigrinya translations and typesetting in Indesign[:]

[:nl]

Vertalingen, dtp, conversie, tekstwissels en opmaak

Wat kan de Typesetter voor uw vertalingen, dtp en zetwerk in het Tigrinya betekenen?

Indesign vertaling

De Typesetter verzorgt uw Tigrinya vertaling als deze nog niet geregeld is. Als onderdeel van Vertaalbureau All Translations kunnen we u vertalingen in bijna alle talen leveren en tegen een redelijke prijs!

Als u zowel het Tigrinya zetwerk als de vertaling van Adobe Indesignbestanden van ons afneemt, kunnen we u de Tigrinya tekstwissel zéér voordelig aanbieden. Informeer via mail info@typesetter.nl of bel 06 5064 8007.

Indesign conversie

De Typesetter converteert uw Tigrinya (gescande) pdfbestanden naar bewerkbare Indesignbestanden. Wij zorgen ervoor dat het bestand geschikt is voor de drukker of voor digitaal gebruik.

Indesign zetwerk

De Typesetter maakt gebruik van gelijkende lettertypes voor het Tigrinya. Het resultaat lijkt hierdoor op de originele tekst. De opmaak van uw bijsluiters, boeken, catalogi, brochures, handleidingen, etiketten en visitekaartjes ziet er verzorgd uit!

Er zijn twee mogelijkheden om het bestand voor de drukker af te leveren. Wilt u misschien nog iets veranderen in Indesign? Dan maken wij van de Tigrinya tekst lettercontourformaat. Het Indesignbestand is definitief? Dan maken wij een Certified PDF. In beide gevallen heeft u geen last van ontbrekende lettertypes![:en]

Conversion, translations, character outline, DTP and typesetting

What the Typesetter has to offer for your Tigrinya typesetting?

Translating Adobe Indesign files

The Typesetter can also supply Tigrinya translations if these have not already been arranged. As a division within translation agency All Translations, we can offer you almost every language at a reasonable price. Your time is precious, and we won’t waste a second!

If you have an Indesign file that needs translating and you need text processing as well, we can offer you a special discount. This option can even save up to 60% of the cost!
Email to info@typesetter.nl or call +31 6 5064 8007 for further information.

Conversion

The Typesetter converts your Tigrinya (scanned) pdf files and imports it into Indesign and/or Illustrator.

Typesetting Adobe Indesign files

The Typesetter employs equivalent typefaces for Tigrinya. Consequently, the result resembles the original text. The layout of your books, brochures, flyers, manuals, labels and business cards will look smart and professional!

There are two options for delivering the file to the printer. Do you want to be able to make changes? We will create an outline format (EPS) file and insert the Tigrinya text in the form of an image. Is the Indesign file final? We create a Certified PDF. Both options avoid possible problems with missing fonts![:]